Časopis Regionální knihovny Karviná


Plastické tvoření v Dětském ráji

Ve středu 26. září 2018 se v Dětském ráji v oddělení pro děti a mládež v KarvinéMizerově odehrávalo plastické tvoření. A kdo tvořil? Žáci 2. a 3. třídy Základní školy a Mateřské školy, U Studny, příspěvkové organizace a 3. třídy Základní a mateřské školy U Lesa, příspěvkové organizace.


Žáci strávili vyučovací hodinu nejen samotným tvořením, ale také poznáváním koření, bylinek a různých semínek. Knihovnice a animátorky z knihovny v polském Skoczowě (Biblioteka Publiczna w Skoczowie) přijely do Regionální knihovny Karviná, příspěvkové organizace, aby se svými českými kolegy sdíleli dobrou praxi v rámci projektu „Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě“.
V červnu 2018 byli karvinští knihovníci ve Skoczowě, aby svým kolegům a polským dětem z mateřských školek ukázali, jak v karvinské knihovně realizují Zahrádku skřítka Knihomilníčka. V září přijeli knihovníci ze Skoczowa a pro karvinské žáky připravili zábavnou hodinu spojenou s poznáváním a tvořením.
Děti nejdříve rozpoznávaly, jaké koření nebo bylinky se nacházejí v připravených kelímcích. A nebylo to úplně jednoduché – poznat skořici, bobkový list, mák, kukuřici, fazoli či čočku nebylo tak těžké, ale rozeznat měsíček lékařský, chmel, levanduli, anýz, heřmánek… to občas zamotalo hlavu i dospělým. Když se děti dozvěděly, co je kter bylina nebo koření, vybraly si papír, na kterém byl znázorněn některý ze slovanských bohů (které mají Poláci i Češi společné) a pomocí lepidla na předtištěný vzor lepily právě bylinky, koření a semínka, o kterých si předtím povídali s animátorkami a knihovnicemi. Vznikly tak krásné výtvory, které si děti mohly odnést domů.
Projekt „Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě „, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16 _010/0001301, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR. Projekt „Współpraca i rozwój bibliotek w Karwinie i Skoczowie“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_ 010/0001301, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.
(suk

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímľ autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neuľívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 69 vyšlo 15. 10. 2018.