Časopis Regionální knihovny Karviná


Knihařská dílna

Knihařská dílna vznikla v roce 1978 ještě v Okresní knihovně v Karviné. Tenkrát patřily pod knihovnu i pobočky Orlová, Rychvald, Dětmarovice, Havířov, Český Těšín, Bohumín a jiné


V knihařské dílně se dělaly původně jen menší opravy knih, vazeb časopisů, sbírek zákonů, vyráběly se krabice na knižní lístky, abecední rozřaďovače, prošívaly se brožované knihy a zpevňovaly lepenkou, a to vše jen pro knihovnu a její pobočky.
Od roku 1990 začala knihařská dílna nabízet své služby veřejnosti. Lidé přinášeli k opravě staré knihy a časopisy, začaly se dělat pasparty a různé výřezy do plátna. Zájem o naši práci měly také státní podniky, např. bývalé OKD, pro které se dělaly různé šichtovnice nebo vázaly sbírky zákonů.
Časem se klientela rozšířila o studenty vysokých škol, kteří si u nás nechávali svázat své závěrečné práce a je tomu tak dodnes. Našich služeb stále využívá i Státní okresní archív nebo Muzeum Těšínska. Pro ně dáváme do vazby noviny, časopisy, nebo tvoříme kazety na historické listiny s pečetí. Pro svou práci využíváme ještě staré mechanické stroje, které pořád dobře fungují. Používáme mosazné písmo, které se aplikuje tradičním způsobem, sázením písma do zlatícího lisu. Doposud provádíme ve velké míře také ruční práce, jako například pasparty nebo výřezy obrazů, a jejich zasklívání, lemování, vyrábíme krabičky pro kancelářské účely a různé drobné opravné práce.
O naši služby je stále zájem, hlavně sem lidé chodí si opravovat různé rodinné památky, jako jsou celá alba, různé fotografie, pohlednice, ale také vlastní tvorbu – básně, rodokmeny, kroniky, malované obrázky a jiné.
(nik

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímľ autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neuľívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 69 vyšlo 15. 10. 2018.