Časopis Regionální knihovny Karviná


Exkurze do Hasičské stanice Karviná

Hasičský záchranný sbor České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi (živelné pohromy apod.) – tolik odborný výklad.


Koho by nelákalo navštívit alespoň jednou v životě takové místo, kde se soustřeďují opravdoví hasiči, lidé s posláním zachraňovat, stateční muži, kteří mají pro strach uděláno a pracovat v nebezpečných a extrémních podmínkách mají přímo v náplni práce.
Vždyť už jen služební slib příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“
Proto pracovnice dospělého oddělení naučné literatury v Karviné – Mizerově Regionální knihovny Karviná, příspěvkové organizace, uspořádali pro své čtenáře a jejich děti v rámci kulturně výchovné činnosti dne 14. 6. 2018 exkurzi do Hasičské stanice Karviná. Návštěvě se dostalo nejen vřelého přijetí od členů stávající směny, ale více než hodinu a půl se pracovníci stanice věnovali svým hostům s veškerou péčí a profesionalitou, přičemž neopomněli zejména dětské návštěvníky, kterým přizpůsobili svůj výklad. Nejen děti si tak na vlastní kůži mohly vyzkoušet hasičskou výstroj, nejraději přilbu a kyslíkovou bombu, jak se sedí za volantem opravdového hasičského auta, výjezd na vysokozdvižném žebříku nebo stříkání hadicí na terč. V Síni tradic se všichni zároveň seznámili s historií sboru karvinských hasičů. Mimo jiné, víte o tom, že hasičská stanice měla své stanoviště v parku Boženy Němcové a to až do roku 1996, kdy se sbor přestěhoval do vyhovujících a moderních prostor na Ostravské ulici v Karviné - Fryštátě? Jak vypadá tzv. zázemí právě službukonajících hasičů, jako jsou spací prostory, kuchyně, společenská místnost a posilovna – to také nezůstalo skryté zvídavým pohledům hostů. Všichni se toho hodně dozvěděli a zejména osobně poznali náročnou práci našich hasičů. Jen více takových zkušeností!
Chceme touto cestou poděkovat všem pracovníkům, kteří se členům exkurze věnovali a všem hasičům popřát hodně úspěchů a zdarů v tak náročném a potřebném povolání.
(step)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímľ autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neuľívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 69 vyšlo 15. 10. 2018.