Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1620 ...  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640  ... 1643  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Změna devizových předpisů.ALEŠ, JanZahraniční obchod č.8, 0/1990
Změny a doplňky vyhlášky č.234/1990 Sb. o změně vyhlášky č.169/1990 Sb.
Od devizového samofinancování k deviz. trhu.NEUSTADT, AlojzPolitická ekonomie č.12, 0/1990
Zdůvodnění nezbytnosti ustavení vnitřního devizového trhu.
Provádění plateb ve prospěch deviz. cizozemců.Hospodářské noviny č.60, 26/3/1991
Oznámení Státní banky československé o provádění plateb ve prospěch devizových cizozemců.
Devalvace devizového kursu a inflace.MANDEL, MartinFinance a úvěr č.5, 0/1992
Analýza jednotlivých typů inflačních procesů vyplývajících z devalvace devizového kursu. Inflace je zde chápána jako růst cen, který může být způsoben změnami na straně agregátní poptávky nebo na straně agregátní nabídky.Reakce hospodářské politiky na vzniklý růst cen v důsledku devalvace.
Změny v devizovém hospodářství.VÁLEK, VratislavTýdeník obchodu a podnikání č.19, 0/1992
Co přinesla novela devizového zákona, jeho výklad.
Specifické podmínky dlouhodobých vkladů.POLÁNECKÁ, OlgaHospodářské noviny č., 8/8/1991
Úroková politika České státní spořitelny.
Označení České státní spořitelny ...Hospodářské noviny č.203, 18/10/1991
Označení České státní spořitelny č.6/91 ze dne 15.10.1991, kterým se stanoví Ź úrokové sazby z vkladů přijatých ČSS od občanů a z půjček poskytovaných ČSS Ź občanům.
Úrokové sazby českosl. bank a spořitelen (1).Týdeník Hospodářských novin č.7, 0/1991
Přesná informace o úrocích KB.Hospodářské noviny č.125, 29/6/1992
Účinnost od 1.5.1992.
Perspektivy České státní spořitelny.KOHOUTEK, MiloslavTýdeník obchodu a podnikání č.42, 0/1991
Česká státní spořitelna na prahu roku 1992....KLAPAL, Jaroslav č.1, 0/1992
Některé údaje o hospodaření spořitelen, výhled do budoucna.
20 miliónů účtů.KOHOUT, MiloslavSvět hospodářství č.39, 0/1991
Rozhovor s gen. ředitelem ing. M. Kohoutem o budoucnosti a službách České Ź státní spořitelny.
Státní účast i po privatizaci. ..URBAN, MichalTýdeník obchodu a podnikání č.32, 0/1992
Česká spořitelna na cestě k univerzalizaci. Služby spořitelny, podmínky pro poskytování úvěrů, sporožirové vklady.
Změny v čs. platebním styku se zahraničím.MERVART, JosefNárodní hospodářství č.5, 0/1992
Obchodní platby s bývalými zeměmi RVHP, platby neobchodní aj.
Hotovosť nie je riešenie.PASTUCHOVÁ, AnnaHospodářské noviny č.141, 22/7/1992
K některým otázkám platebního styku a zúčtování v bankách.
Vyhláška státní banky československé...Poradce č.2, 0/1992
Vyhláška Státní banky československé č. 386 ze dne 18.9.1991 o platebním Ź styku a zúčtování.
Jak si usnadnit platební styk.Hospodářské noviny č.112, 10/6/1992
Rady soukromým podnikatelům.
Komunální obligace....HNÍZDIL, Jiří č.30, 0/1992
Komunální obligace: prostředek k získání finančních zdrojů. Podmínky pro vydávání komunálních obligací obcemi.
Dolarové obligace v oběhu.JAKUBCOVÁ, IvanaHospodářské noviny č.160, 20/8/1991
Nový prvek vznikajícího kapitálového trhu.
Obligace - první vlaštovky peněžního trhu.Národní výbory č. 24, 0/1990
Co jsou obligace a jejich výhody.
 |<<  <<  1 ...  1620 ...  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640  ... 1643  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz