Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1620 ...  1629  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640  ... 1643  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Přechodné období k tržní ekonomice a jeho...ZIMA, ZbyněkNárodní hospodářství č.2,3, 0/1991
Hlavní rysy přech. období, vývoj produktivity práce, zaměstnanosti, úspor, Ź inflace, využití národního důchodu, aj.
Vykročení k trhu.KOŽUŠNÍK, ČestmírNárodní hospodářství č.6, 0/1991
Zhodnocení dosavadního vývoje strategie přechodu.
Liberalizace cen a vývoj cenových struktur.HEJNÁK, Miloslav - KŘOVAK, JiříPolitická ekonomie č.3, 0/1991
Situace ve světě a u nás, vývoj cen, cenová opatření v ČSFR včetně tabulek.
Dopad cenových deformací na dnešní ekonomiku.HEJNÁK, M.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.3, 0/1991
Úvaha o vztahu strukturální a cenové politiky v minulosti, současnosti a Ź budoucnosti.
Tržní ekonomika potřebuje podnikatele.Moderní řízení č.2, 0/1990
Předpoklady vzniku tržní ekonomiky.
Sociální souvislosti přechodu k tržní ekonomice.VEČERNÍK, JiříSociologický časopis č.4, 0/1990
Teorie a praxe sbližování.ŠIK, OtaHospodářské noviny č.6, 0/1990
Praktické otázky týkající se přechodu k tržní ekonomice.Ź Ź
K otázkám tržní ekonomiky.ŠIK, OtaOtázky práce č.4, 0/1990
Trnitá cesta ČSFR k tržnímu hospodářství.MÁDROVÁ, MarcelaHospodářské noviny č.85, 0/1990
Zájem zahr. investorů, problematika privatizace, zkušenosti se soukr. Ź podnikáním.
Několik úvah o tržní ekonomice.BUREŠ, JiříEkonomický časopis č.12, 0/1990
Výsledky moderní ekon.-matematické disciplíny - teorie jádra.
Československo ve světové ekonomice.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.3, 0/1991
Jak světová ekonomika ovlivňuje ekonomiku ČSFR.
K podmínkám vývoje čs. ekonomiky v krátkém období.CZESANÝ, SlavojPolitická ekonomie č.5, 0/1991
Rozbor podmínek přechodu naší ekonomiky na tržní mech.
Čs. ekonomika a hospodářská politika v r. 1991RUSEK,AntonínTýdeník Hospodářských novin č.32, 0/1991
Analýza a prognóza čs. ekonomiky.
Čas vzácnější než peníze.Komparace k svět. polit.KUBÁLEK, JaromírRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.7, 0/1991
Srovnání ekonomiky naší a světové, tabulky.
Zákon o dluhopisech.Hospodářské noviny č.139, 3/12/1990
Usnesení FS ČSFR ze dne 26.11.1990.
Devizové předpisy v praxi.Československý profit č.35, 0/1991
Devizový zákon z hlediska praxe.
Oznámení Státní banky československé.Hospodářské noviny č.148, 14/12/1990
K devizovým normativům, účtům, splatnosti dovozů, zúčtování devizových úvěrů, regulaci kapitálových pobytů.
Nový devizový zákon - vnitřní směnitelnost měny.ALEŠ, JanRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.2, 0/1991
Komentář k prováděcí vyhlášce č.583/1990 Sb. vydané k devizovému zákonu.
Devizový zákon č.528 ze dne 28.11.1990.Poradce č.2, 0/1991
Znění devizového zákona včetně důvodových zpráv a prováděcí vyhlášky.
Kde založit devizové konto.VITERNA, MichalSvět hospodářství č.19, 0/1991
Srovnání podmínek různých peněžních ústavů pro založení devizových kont.
 |<<  <<  1 ...  1620 ...  1629  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640  ... 1643  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz