Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1620 ...  1628  1629  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638  ... 1640  ... 1643  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Podpora čs. exportu.Týdeník obchodu a podnikání č.16, 0/1992
Činnost nově založené exportní, garanční a pojišťovací společnosti, která Ź bude podporovat čs. export.
Exportní a garanční pojiš. společnost EGAP.BOHM, Arnošt č.28, 0/1992
EGAP jako jeden z kroků realizace proexportního programu, cíle a úkoly EGAPU. Ź
Základní přehled o činnosti EGAP.Svět hospodářství č.14, 0/1992
Činnost společnosti, která pojišťuje komerční a politická rizika vývozu.
Federální vláda pro vývoz.Československý profit č.25, 0/1992
EGAP - Exportní garanční a pojišťovací společnost k službám podnikatelům.
Je ECU stabilizační prvek?ZAHRADNÍK, PetrTýdeník obchodu a podnikání č.21, 0/1992
O vytvoření ECU, jednotné měnové jednotky, její funkce.
Co čeká Evropu na cestě k jednotě.MIŠKOVSKÁ, OlívieHospodářské noviny č.242, 13/12/1991
Vklady v markách zůstanou jisté.Hospodářské noviny č.65, 1/4/1992
Ke vzniku jednotného měnového prostoru.
Dohoda o půjčce na strukturální adaptaci (SAL).Hospodářské noviny č.163, 23/8/1991
Oznámení Státní banky československé.
Bankovní dohled v Rakousku.KOŠTEL, MiroslavNárodní hospodářství č.2, 0/1991
Smysl, úkoly bankovního dohledu.
Reeskont směnek.DUCHÁČEK, JosefHospodářské noviny č.125, 29/6/1992
K systému měnových nástrojů Státní banky československé.
Úrokové sazby Banky Bohemia, a.s. platná od l.9.92Hospodářské noviny č., 9/9/1992
Úrokové sazby Banky Bohemia, a.s.
Složitost řízení peněžní politiky.VENCOVSKÝ, FrantišekHospodářské noviny č., 4/9/1992
Vážné změny v měnové struktuře úvěrových vztahů.
Diskontní sazba SBČS.DUCHÁČEK, JosefHospodářské noviny č.176, 9/9/1992
Ceny zdrojů čerpaných obchodními bankami od banky cedulové.
Reálnosť menovej unie.ADAMEC, ŠtefanHospodářské noviny č.175, 8/9/1992
Podmínky reálnosti měnové unie.
Ekonomika se stabilizuje.Hospodářské noviny č.146, 29/7/1992
Ze zprávy Státní banky československé o měnovém vývoji v 1. pololetí 1992.
Institut ekonomie SBČS.Hospodářské noviny č.14O, 21/7/1992
Výzkumné centrum zaměřené na teoretický a aplikovaný výzkum v makroekonomii a v monetární ekonomii.
Nový čs. celní sazebník.PALEČKA, PeterFinance a úvěr č.2, 0/1992
Zavedení od l.l.l992.
Formovanie podmienok stimulujících rozvoj...OLŠOVSKÝ, JosefNárodní hospodářství č.7, 0/1991
Formování podmínek stimulující rozvoj podnikatelských aktivit.
Mýty v ekonomice a jejich nebezpečí.SCHULZ, JaroslavNárodní hospodářství č.9, 0/1991
Některé negativní jevy v naší ekonomice.
Bytová politika v podmínkách tržní ekonomiky.KAREN, OtaNárodní hospodářství č.2, 0/1991
 |<<  <<  1 ...  1620 ...  1628  1629  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638  ... 1640  ... 1643  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz