Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  1627  1628  1629  1630  1631  ... 1640  ... 1643  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Poselství naděje - nebo nevyužitých šancí?MIŠKOVSKÁ, OlívieHospodářské noviny č.24, 4/2/1992
Světová ekonomika.
Diagnóza hospodář. zdraví světa.VÍTEK, JanHospodářské noviny č.180, 17/9/1991
Výroční zpráva Konference OSN a obchodu a rozvoji (UNCTAD).
Účinná ekonomická reforma-prekonanie systémovej...ŠIKULA, MilanEkonomický časopis č.5, 0/1991
Důsledky dlouhodobého působení administrativního centrálního plánování.
Potřebujeme dnes regionální politiku?ADAMČÍK,nNárodní hospodářství č.8, 0/1991
Dílčí a souhrnné poznatky.
Světová banka o ekonomice ČSFR.MIŠKOVSKÁ, OlivieHospodářské noviny č.77, 6/9/1990
Hlavní rysy československé ekonomiky.
Zpráva Federálního statistického úřadu ..Hospodářské noviny č.165, 27/8/1991
Zpráva Federálního statistického úřadu o ekonomickém a sociálním vývoji ČSFR Ź v prvním pololetí 1991. Zadluženost, zahraniční obchod, kurs koruny, počet obyvatel, zemědělství, Ź průmysl...
Zpráva o hospodářské situaci ČSFR...Hospodářské noviny č.71, 11/4/1991
Velmi podrobná zpráva o hospodářské situaci u nás v období let 1990-1991.
Transformace české ekonomiky.KUPKA, VáclavFinance a úvěr č.7, 0/1992
Zamyšlení nad zprávou za rok 1991.
Systémové změny v českosl. ekonomice ...KOUBA, KarelPolitická ekonomie č.5, 0/1990
Otázka přechodu od centrálně plánované ekonomiky k efektivní tržní ekonomice.
Nové pohledy na strukturální politiku.URBAN, LuděkRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.6, 0/1992
Jak změnit ekonomickou strukturu, zahraniční zkušenosti, směry strukturální Ź politiky 80.let, strukturální politika ČSFR.
Ekonomická reforma po prvém roce realizace.ULID, JanNárodní hospodářství č.4, 0/1992
Dílčí a souhrnné poznatky.
Ekonomické vztahy ČSFR k hlavním oblastem ...CERHONEK, Jiří - PILMAIER, VítězslavNárodní hospodářství č.2, 0/1992
Vývoz, dovoz, statistické ukazatele.
K otázkám čs. vnějších ekonomických vztahů.KOLANDA, MiroslavRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.8, 0/1991
Ze studia ke strategii dalšího zapojení do mezinárodní dělby práce.
Zpráva o vývoji národního hospodářství v r. 1991.Hospodářské noviny č.69, 7/4/1992
Souhrnné hodnocení.
První etický kodex.Hospodářské noviny č.181, 16/9/1992
Kodex je koncipován jako filozoficko-etický rámec obecných i vnitřních Ź pracovně právních předpisů, představuje hlavní zásady právní činnosti a postojů zaměstnanců.
První investiční zhodnocuje zkušenosti.Hospodářské noviny č.183, 18/9/1992
Po dvou kolech první privatizační vlny.
Měnící se postavení a úloha rozv. zemí ve svět. ekLYSONĚK, JosefMezinárodní vztahy č.2, 0/1992
Strategie, priority a Dekáda rozvoje OSN pro rozvojové země na 90. léta, Ź zkušenosti z transformace rozvojových zemí , přeměny v Latinské Americe.
Budou v Asii další nově industrializované země?KOVÁŘ, JindřichMezinárodní vztahy č.2, 0/1992
Stať se věnuje všeobecně uznávaným "asijským prahovým zemím, " tedy členským zemím ASEANu-Malajsii, Filipínám, Indonesii, Thajsku, z nichž je vynechán Brunei a Singapur. Základní ekonomické rysy členů ASEANu,sociálně politické aspekty. ASEAN - Sdružení zemí jihovýchodní Asie.
Směnitelnost měny a transformace na tržní typ.HRNČÍŘ, MiroslavMezinárodní vztahy č.2, 0/1992
Podmínky a alternativy postupu ke směnitelnosti měny, pojetí a formy smě- nitelnosri, varianty režimu devizového kurzu.
Stabilizácia ekonomiky pokračuje.ŠUJAN, IvanHospodářské noviny č.118, 18/6/1992
Statistické údaje za l.-5. měsíc 1992, zhodnocení vývoje.
 |<<  <<  1 ...  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  1627  1628  1629  1630  1631  ... 1640  ... 1643  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz