Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1610 ...  1618  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  1627  1628  ... 1630  ... 1643  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Kotovat akcie na burze?ŠANDA, MartinHospodářské noviny č.2O7, 22/10/1992
Postup přijímání cenných papírů-akcií ke kotaci, výhody kotace.
Proč Afrika zaostala za Asií?JANKOVEC, MartinHospodářské noviny č.2O5, 20/5/1992
Hlavním problémem je nízká produktivita práce a nízká organizace práce.
Koupíme vaše dluhy.Hospodářské noviny č.221, 14/11/1991
Společnost k odtraňování různých úrovní platební neschopnosti, vzor smlouvy.
Seznam podniků a majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob, zařazen...Hospodářské noviny č.187, 23/9/1992
...zařazených do druhé vlny privatizace, jejichž zakladatelem jsou okresní úřady nebo obce.
Inkubátory nových firem.Moderní řízení č.3, 0/1991
Význam , funkce, výuka v inkubátorech.
Inovační podnikání.Československý profit č.7, 0/1992
Vývoj ve světě a u nás,adresář 43 inovačních center, představení Společ- nosti vědeckotechnických parků, kriteria pro přijímání firem do VTP ,sídlo sekreteriátu Společnosti VTP,výbor-členové, Združenie vedeckých a technolo- gických parkov na Slovensku aj.
Využíváme nových forem podnikání.VAINDL, VáclavHospodářské noviny č.86, 4/5/1992
Programy a projekty ve vědě a výzkumu v České republice. Ź
Nový program inkas.Hospodářské noviny č.141, 22/7/1992
Nový program automatizovaných bankovních operací, který bude nově kontrolovat přípustnost inkasní formy placení.
Dosavadní úprava se přežila.Hospodářské noviny č.187,188, 0/1991
Minulost a budoucnost inkasního příkladu.
Dluhy třetího světa.Hospodářské noviny č.18O, 15/9/1992
Statistické ukazatele dle Mezinárodního měnového fondu.
Už neváhat.Hospodářské noviny č.177, 10/9/1992
Poradna pro držitele investičních kuponů, 15.9. 1992 uzávěrka 3.kola kupónové privatizace.
Návod k rozvoji inovačního podnikání.HÝSEK,JanHospodářské noviny č.18O, 15/9/1992
Jak podporovat vznik, růst a stabilitu nových firem, informace o Ź semináři "podnikatelské inkubátory a rozvoj podniku,"podstata a předpoklady úspěšnosti inkubátorů v Československu , zprostředkování autentických amerických Ź poznatků.
Optimistické hodnocení MMF.HOFNER,JaroslavHospodářské noviny č.178, 11/9/1992
K zveřejnění výroční zprávy, která hodnotí hospodářskou situaci ve světě a navrhuje východiska z problémů pro budoucnost.
Leasing v současné hospodářské praxi.GUOTH, JurajNárodní hospodářství č.9, 0/1992
Aktualizace právních norem týkajících se leasingu, odpisová daňová politika základní poznatky o praktickém propojení s daněmi, odpisovou politikou a konstrukcí ceny za pronájem.
Přání, či realita?SKLENKA, MilošHospodářské noviny č.178, 11/9/1992
Ekonomická integrace Latinské Ameriky, myšlenky volného obchodu, různá Ź regionální seskupení , např. MERCOSUR.
Zadluženost bohatých podrývá hospodářské zdraví..VÍTEK,JanHospodářské noviny č.18O, 15/9/1992
K výroční zprávě Konference OSN pro obchod a rozvoj( UNCTAD).
Koncepce aktivní politiky zaměstnanosti v procesuNEŠPOROVÁ, AlenaNárodní hospodářství č.9, 0/1992
Formulace hlavních bodů politiky zaměstnanosti na pozadí předpokládaného vý- voje nabídky a poptávky na trhu práce v nejbližším období.
Zahraničný kapitál v ekonomike Slovenska.CUPEROVÁ, AnnaHospodářské noviny č.181, 16/9/1992
Statistické ukazatele.
Vzájemně výhodné sazby.KUDLÍK, JiříHospodářské noviny č.179, 14/9/1992
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kanadou.
Budou peníze na nejlepší projekty.WURMOVÁ, AnnaHospodářské noviny č.178, 11/9/1992
Podpora záruční banky drobným a středním podnikatelům.
 |<<  <<  1 ...  1610 ...  1618  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  1627  1628  ... 1630  ... 1643  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz