Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1610 ...  1616  1617  1618  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  ... 1630  ... 1643  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v září.Hospodářské noviny č.201, 14/10/1992
Statistické údaje k 3O.9.l992.
Složitost ekonomického vývoje.Hospodářské noviny č.2OO, 13/10/1992
Z projevu nejvyššího představitele MMF a Světové banky M. Camdessuse na vý- ročním zasedání, zaměření se na vyspělé průmyslové země, dále země východ- ní Evropy, rozvojové země, podtrhnutí globálního charakteru obou institucí.
LEASEUROPE o účtování operací.Hospodářské noviny č.210, 27/10/1992
Setkání představitelů leasingových společností - LEASEUROPE-Federace Ź evropských leasingových společností, přijetí Československa do "Federace."
Rozvoj podniku za účasti zahraničního partnera.KOPAL, Jiří-BRYNDA, JiříNárodní hospodářství č.10, 0/1992
Kapitálová účast zahraniční firmy ve společném podniku, problematika rozvoje Ź malého a středního podnikání v ČSFR, potřeba zahraničního kapitálu.
Ochrana investic zahraničních podnikatelů v ČSFR.Národní hospodářství č.1O, 0/1992
Zajištění zákonnými opatřeními: Ústavním zákonem, Obchodním zákoníkem, Ź Zákonem o živnostenském podnikání, Dohodami o podpoře a ochraně investic.
Pojištění přerušení provozu.Hospodářské noviny č.214, 3/11/1992
Nový druh pojištění-Požární pojištění přerušení provozu.
Smlouvy o cenných papírech.VYROUBAL, PetrHospodářské noviny č.216, 5/11/1992
Legislativní podmínky utváření kapitálového trhu, část 1. Typy smluv o Ź cenných papírech.
Kde je to světlo na konci tunelu?MIŠKOVSKÁ, OlivieHospodářské noviny č.215, 4/11/1992
Prognóza pro ekonomiku zemí G7( USA, Japonsko, Německo,Francie, Itálie,Velká Británie).
Investiční privatizační fondy.DVOŘÁKOVÁ, DanaHospodářské noviny č.214, 3/11/1992
Postavení, výsledky význačných IPF po 1.vlně kupónové privatizace( První in- vestiční, a.s.Kvanto fondy, Harvardské investiční fondy, Consus Fond, Ź Agro-banka Praha , Chemofond).
Evropská společenství na cestě k měnové, hospo-dářské a politické unii-šance a rizika.Mezinárodní vztahy č.3, 0/1992
Soudobé postavení, vývoj ES, cíle společenství po přijetí smlouvy o Evropské unii, ambice a rizika maastrichtských dohod.
Podmínky výkonu daňového poradentství.POTMĚŠILOVÁ, JindraHospodářské noviny č.219, 10/11/1992
K významu poradentských služeb, předpoklady k poradentství, informace o Komoře daňových poradců.
Rozdíly mezi vývojem cen v ČR a SR po liberalizaciKOCIÁNOVÁ, StanislavaHospodářské noviny č.219, 10/11/1992
Rozdíl ve vývoji cen v ČR a SR za rok 1991 a rok 1992 včetně 9. měsíce.
Svoboda i nezbytné regulace.SCHWARZ, JiříHospodářské noviny č.213, 3/11/1992
Rozhovor s Gary S. Beckerem o liberalismu, vládě a reformě. Dílo nositele Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1991.
Proč banky zdržují bankroty?DOLEČKOVÁ, MarieHospodářské noviny č.214, 3/11/1992
O úvěrové politice největšího českého věřitele podnikové sféry-Komerční Ź banky, rozhovor s ředitelem L.Štěpánkem.
Peněžní automaty IB.Hospodářské noviny č.219, 10/11/1992
Zavedení do sítě.
Ještě k vývoji nezaměstnanosti.VÍCH, I., NĚMEC, O.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.10, 0/1992
Příčiny nezaměstnanosti, tendence snižování a situace v jednotlivých Ź regionech České republiky za období leden-srpen 1992, předpokládaný vývoj na Ź trhu práce v ČR.
Zahraniční obchod za leden až srpen l992.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.10, 0/1992
Vývoj zahraničního obchodu a zbožová struktura v lednu až srpnu 1992 Ź (tabulky). Obrat, dovoz, vývoz a bilance za období leden - srpen 1992 v ČSFR, Ź ČR, SR (tabulky-podle skupin zemí).
K systému ochrany spotřebitele.GUOTH, J.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.10, 0/1992
Ochrana spotřebitele v oblasti cen.
Bankovní záruky-právní forma zajištění závazků.ČERMÁKOVÁ, I.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.10, 0/1992
Co je to bankovní záruka, typy ručení a platnost bankovních záruk.
Pojištění v zahraničním obchodě.DANDA, P.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.10, 0/1992
Typy a způsoby pojištění v zahraničním obchodě.
 |<<  <<  1 ...  1610 ...  1616  1617  1618  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  ... 1630  ... 1643  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz