Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1610 ...  1615  1616  1617  1618  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  ... 1630  ... 1643  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Na předním místě státy Evropského společenství.Hospodářské noviny č.160, 18/8/1992
Zahraniční světový obchod za období 1. pololetí 1992, statistické ukazatele.
Smlouva z Maastrichtu a Evropská měnová unie.BAYER, AloisRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.4, 0/1992
9. - 11. 12. 1991 - zasedání Evropské rady v Maastrichtu. Smlouva o unii ES.
Štrasburg, Haag a oklikou přes Westminster.KYNCL, KarelMezinárodní politika č.7, 0/1992
O britském postoji ke koncepcím evropské integrace, šest klíčových ustanovení Ź maastrichtské smlouvy.
Maastricht a integrace.Smlouva o Evropské unii.Svět hospodářství č.39,40, 0/1992
Stručně o tom, co obsahuje smlouva o Evropské unii podepsaná v Maastrichtu Ź 7.2. 1992 představiteli zemí ES.
Historický summit.Hospodářské noviny č.239, 10/12/1991
Maastricht pro začátečníky.PROVAZNÍK, Dušan č.43, 0/1992
Hlavní ustanovení maastrichtské dohody o Evropské unii.
Maastrichtská smlouva: ano či ne?SKLENKA, MilošHospodářské noviny č.187, 24/9/1992
Podstata dokumentu, proces schvalování maastrichtské smlouvy zeměni ES.
ES na cestě k měnové,hopod. a politické unii.JAKŠ, JaroslavMezinárodní vztahy č.3, 0/1992
Soudobé postavení, vývoj ES, cíle společenství po přijetí smlouvy o Evropské Ź unii, ambice a rizika maastrichtských dohod.
Jak zavádět nové programy.Moderní řízení č.2, 0/1992
Postup při zavádění nových programů.
Poradenství, energetika, ekologie.Československý profit č.12, 0/1992
Kontaktní adresy, charakteristika programů.
Zákon o státní podpoře malého a střed. podnikání.Svět hospodářství č.26, 0/1992
Zákon ČNR ze dne 28. 4. 1992 o státní podpoře malého a středního podnikání.
Inkubátor-podpora malého podnikání.Moderní řízení č.2, 0/1992
Americké zkušenosti.
Nové projekty hledají kapitál.DYBA, KarelHospodářské noviny č.31, 13/2/1992
Charakteristika programů v rámci malého a středního podnikání.
Programy podpory malého a středního podnikání v ČRHospodářské noviny č.28, 11/2/1992
Charakteristiky programů, podmínky přístupu k programům.
Současný stav a podpora soukrom. podnikání v ČSFR.HORKEL, VlastimilNárodní hospodářství č.6, 0/1992
Způsob, formy, bariéry.
Zvláštní hospdářské zóny ve světě.HRUŠKOVÁ, OlgaRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.9, 0/1991
Charakteristické znaky zvláštních hospodářských zón, typy zón.
Největší zóna volného obchodu.ŠULC, FrantišekHospodářské noviny č.77, 17/4/1992
Ke vzniku volného hospodářského prostoru v Evropě od l.l.l993.
Zvýhodnění zahraničního podnikání v ČeskoslovenskuNárodní hospodářství č.10, 0/1992
Přehled výhod samostatného zahraničního podnikatele, zvýhodnění zahraničním podnikatelům v rámci podniků se zahraniční majetkovou účastí.
Technologické parky na INVEXU.Hospodářské noviny č.205, 20/10/1992
Československé inovační podnikání, k historii vzniku parků v Československu, expozice prvních čs. vědeckotechnických parků v Brně na INVEXu.
EGAP- Exportní garanční a pojišťovací společnost.BOHM,ArnoštNárodní hospodářství č.10, 0/1992
Nové formy podpory čs. vývozu , základní charakteristika EGAP a její dosa-Ź vadní činnost.
 |<<  <<  1 ...  1610 ...  1615  1616  1617  1618  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  ... 1630  ... 1643  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz