Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  ... 1620  ... 1643  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Vývoj spotřebitelských cen a životních nákladův prosinci 1992.Hospodářské noviny č.13, 20/1/1993
Statistické ukazatele.
Daňový rádce.KOZÁk, LadislavHospodářské noviny č.14, 21/1/1993
Na co se zaměřit v daňovém přiznání za rok l992.
Forfaiting- nejlevnější forma financování.WURMOVÁ, AnnaHospodářské noviny č.12, 19/1/1993
Rozšíření možností finančních služeb pro české a slovenské podniky, činnost této společnosti, která je dceřinou firmou Českloslovenské obchodní banky a londýnské forfaitové společnosti Banque Indosuez Sogem Aval.
Požadavky celního sazebníku.Hospodářské noviny č.17, 26/1/1993
Daň z přidané hodnoty při dovozu a vývozu.
Jde to dobře i bez úroků.JANKOVEC, MartinHospodářské noviny č.20, 29/1/1993
Přechod od bankovnictví západního typu k islámskému zemí blízkovýchodních a muslimských.
Vloni byla recese. Vystřídá ji oživení?ŠULC, JaroslavČeskoslovenský profit č.1, 0/1993
Jaký byl v ekonomice rok 1992, jaký bude rok 1993.
Nejprve počítejte, pak podnikejte.MARŠÁLEK, MilanČeskoslovenský profit č.1, 0/1993
Co přinese podnikatelům daň z přidané hodnoty.
Čtvrtý pilíř ekonomické reformy.HURTÍK, OndřejČeskoslovenský profit č.51, 0/1993
Co bychom měli vědět po 1.1.1993 o dani z přidané hodnoty a o dani z příjmu.
Jaké daně zaplatíme.VEJVODOVÁ, AnnaÚspěch č.1, 0/1993
Přehled zásad zákona o dani z příjmů.Cíl daňové reformy, její základní filozofie, odpovědi ředitele odboru MF ČR ing.V. Grammetbauera.
Nové podmienky pre zahr. investície v Polsku.GWIAZDA, AdamEkonomický časopis č.12, 0/1992
Vyhlídky na přímé zahr. investice, tab. joint ventures fung. v Polsku.
První zkušenosti s joint ventures v Polsku.KMOCHOVÁ, EvaNárodní hospodářství č.7, 0/1991
Zahraniční kapitál v ČSFR.Při západní hranici klidSvět hospodářství č.31, 0/1992
Statistické údaje o zal. spol. podnicích v ČSFR a o přílivu a rozmístění Ź zahr. kapitálu v ČSFR včetně tabulek.
Problémy spojené so vstupom zahr.kapitálu do ČSFR.HOŠKOVÁ, AdélaNárodní hospodářství č.8, 0/1992
Upozornění na řadu problémů, které se spojují se vstupem zahraničního Ź kapitálu do ČSFR, problematika mezinárodního podnikání formou joint venture.
K region. rozdělení joint venture v čs. ekonomice.DUBSKÁ, DrahomíraNárodní hospodářství č.10, 0/1992
Koncentrace cizího kapitálu v Praze, severních Čechách a dalších regionech.
Společné podniky v ČSFR.TAMM, Axel č.36, 0/1992
Termín Joint Venture z hlediska chápání Východu a Západu.Rozdíly. Současný Ź stav Joint Venture v ČSFR, výsledky ankety.
Jak učinit společný podnik odolný proti krizím.Moderní řízení č.1, 0/1992
Možná ohrožení společného podniku.
Podmínky pro investování v Československu.ČERMÁK, PetrNárodní hospodářství č.5, 0/1991
Formy mezinárodní hospodářské integrace.
Výběr partnera pro společný podnik.FOTR, J.Moderní řízení č.9, 0/1991
Pravidla při zakládání společného podniku.
Má Čs. koncepci pro zahraniční investory?TAMM, AxelHospodářské noviny č.146, 29/7/1992
Výsledky průzkumu v joint ventures podnicích.
Evropská databanka.Československý profit č.8, 0/1992
Služby Evropské databanky.
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  ... 1620  ... 1643  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz