Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 30  ... 1643  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Koučink Peer-to-Peer.Tejnorová, JitkaHR forum č.7 - 8, 1/8/2018
Koučink Peer-to-Peer je zaměřený na trénink soft skills potřebných k výkonu daného povolání než na osobnostní růst.
Budoucnost je o splupráci robotů a lidí.Bezucký, PavelHR forum č.7 - 8, 1/8/2018
V odvětví průmyslové výroby je zoufalý nedostatek pracovníků, což stále více podniků řeší robotizací. Kolaborativní, agenturní roboti.
Engagement není jen jeden.Kynclová, VeronikaHR forum č.7 - 8, 1/8/2018
Angažovanost, engagement. Jak měřit angažovanost nebo spokojenost.
Time management a taková ztráta času.Choleva, HynekHR forum č.7 - 8, 1/8/2018
Time managemnt - chobové úkony a úniky, negativní prožitky, změna procesů a pracovních postupů.
Digitální HR.Kazdová, AlenaHR forum č.7-8, 1/8/2018
Závěry z několikadenní mezinárodní HR konference. Nové funkce pro efektivnější nábor. Požadavky nových generací.
Test - Sušičky prádla.D test č.9, 30/8/2018
Test - Sušičky prádla.
Test - Pračky.D test č.9, 30/8/2018
Test - Pračky.
Test - Vysavače.D test č.9, 30/8/2018
Test - Vysavače.
Test - Televizory.D test č.9, 30/8/2018
Test - Televizory.
Vzpomínáme na Františka Synka.Speciální pedagogika č.1, 1/8/2018
František Synek - život, dílo, práce, informace, zajímavosti.
Nová úprava nepřímé pedagogické činnosti v práci asistentůNěmec, ZbyněkSpeciální pedagogika č.1, 1/8/2018
Výzkumná studie popisující nedostatečné vymezení nepřímé pedagogické činnosti v náplni práce asistentů pedagoga a reaguje na nedávné legislativní změny v této oblasti. Asistent pedagoga, nepřímá pedagogická činnost, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami.
Žák s poruchou autistického spektra a jeho fungování v kolektivu běžné třídy.Šrahůlková, KateřinaSpeciální pedagogika č.1, 1/8/2018
Článek se zabývá fungováním žáků s diagnózou poruchy autistického spektra se spolužáky a s pedagogy.
Rukopisný diktát malých a velkých písmen u žáků 1. ročníku základních školyMlčáková, RenataSpeciální pedagogika č.1, 1/8/2018
Cílem výzkumu bylo vyšetřit diktát malých a velkých písmen u vybraného vzorku žáků 1 ročníku ZŠ a ZŠ logopedického typu. Psaní, grafém, diktát, vývojová dysfázie, vývojová porucha jazyka.
Přístupy k rozvoji komunikačních schopností žákyň a žáků s lehkým mentálním postKopečný, Petr - Vácha, OndřejSpeciální pedagogika č.1, 1/8/2018
Problematika zvdělávání žákyň a žáků s lehkým mentálním postižením v souvislosti s rozvojem komunikačních schopností v rámci vyučování. Komunikační schopnosti, podpůrný materiál, lehké mentální postižení, logopedická intervence.
Informační a komunikační technologie v procesu sociální rehabilitace v procesu sPrázdná, RadkaSpeciální pedagogika č.1, 1/8/2018
Budování specifických kompetencí schopnosti práce s kompenzační pomůckou v systému sociální rehabilitace osob se zrakovým postižením. Sociální rehabilitace, osoba se zrakovým postižením.
Overovanie modelu obrátenej integrácie v špeciálnej materskej škole pre deti so Kročanová, ĽubicaSpeciální pedagogika č.1, 1/8/2018
Obrácená nebo preventivní integrace na úrovní předprimárního vzdělávání, který se realizuje formou začleňování dětí se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností mezi ostatní děti do běžných tříd v rámci speciálního předškolního vzdělávání.
Network Analysis as a Research Methodology in Science Education Research.Bruun, Jesper - Evans, RobertPedagogika č.2, 1/9/2018
Analýza jako výzkumná metodologie ve výzkumu výuky ve vědě.
Odpor učitelů vůči změnám ve škole a ve školství.Mareš, JiříPedagogika č.2, 1/9/2018
Přehledová studie ukazuje, že zavádění změn ve školství se u části učitelů zpravidla setkává s výhradami. Školství - změna, odpor ke změně, učitelé, diagnostika
Řízení třídy - přístupy, oblasti, strategie.Lukas, Josef - Lojdová, KateřinaPedagogika č.2, 1/9/2018
Systematice poznatků ke konceptu řízení třídy. Management třídy, řízení třídy, kázeň, klima školní třídy, učitel, výuková intreakce, vztah učitele a žáků, žáci.
Portrét myšlení a jednání učitelek občanské výchovy.Koubek, PetrPedagogika č.2, 1/9/2018
Případová studie přináší poznatky o tom, co učitelky povačují za základy svého jednání ve výuce. Subjektivní teorie učitelů, subjektivní teorie řídící jednání, didaktická transformace, školní občanská výchova.
 |<<  <<  1 ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 30  ... 1643  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz