Menu

Výpůjční služby

Absenční půjčování

Ceny osvobozeny od DPH

  registrovaný uživatel zdarma  
  absenční půjčování čteček e-knih kauce 1 000 Kč  

 

Prezenční půjčování a prezenční služby

Ceny osvobozeny od DPH

  registrovaný uživatel zdarma  
  neregistrovaný uživatel:
  vyžádání knihovního fondu (knih, časopisů a jiných dokumentů) 10 Kč  
  neregistrovaný uživatel:
  zodpovídání dotazů s vyhledáváním na internetu a EIZ 30 Kč/dotaz  

 

Upomínky

Ceny nejsou předmětem DPH

  poplatek z prodlení (následujícíden po uplynutívýpůjční doby)
5 Kč  
  1. upomínka (po 7 dnech od uplynutí výpůjční doby)
35 Kč
  2. upomínka (po 21 dnech od uplynutí výpůjční doby)
70 Kč
  3. upomínka (po 35 dnech od uplynutí výpůjční doby) 130 Kč
  upomínací dopis (po 49 dnech od uplynutí výpůjční doby) 200 Kč

Poplatek zprodlení, 1. a 2. upomínkajsou zasílány e-mailem, sms. 3. upomínka aupomínací dopis poštou.

Rezervace

  Ceny osvobozeny od DPH
  rezervace dokumentu z OPAC RKK  – cena za 1 ks 10 Kč  

 

Náhrady škod

 

Ceny osvobozeny od DPH

  při poškození čárového kódu 10 Kč  
  při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky/deskové    hry/didaktické pomůcky cena knihovní jednotky/deskové hry/didaktické    pomůcky +100 Kč  
  při ztrátě nebo poškození periodika cena periodika +50 Kč  
  při ztrátě nebo poškození průkazu 5 Kč  
  při poškození RFID kódu 20 Kč  
  při poškození bezpečnostní pásky 10 Kč  
  při ztrátě nebo poškození čtečky e-knih cena čtečky e-knih + 100 Kč  
  poškození obalové folie u knihovní jednotky 10 Kč