Menu

Středisko doplňování a zpracování knihovního fondu

Adresa: Centrum 2299/16

734 11 Karviná – Mizerov

Telefon: 558 849 507, 596 348 301-03

E-mail: katalogizace@rkka.cz, nakupknih@rkka.cz

 

Knihovnice/knihovníci/informační pracovníci:

Mgr. Martina Deutschová, vedoucí Střediska doplňování a zpracování knihovního fondu

Monika Jungová, akvizice, zástupce vedoucí

Karin Krótká, zpracování polského fondu a darů

Zdeňka Mitašiková, věcné zpracování

Jana Nosálová, jmenné zpracování

Věra Oslizloková, balička knih

Milan Ullrich, český výměnný fond

Mgr. Anna Macurová, metodička

 

Stav knihovního fondu k 31.12.2018 – 150 840 knihovních jednotek

Přírůstek za rok 2018 byl 6 477 knihovních jednotek.

Celkem zpracováno za rok 2018 pro knihovnu a kooperující knihovny 14 772 k.j.

 

Profil střediska

  • doplňování, evidence a zpracování knihovního fondu pro Regionální knihovnu Karviná a kooperující knihovny regionu
  • budování souborného katalogu Regionální knihovny Karviná a kooperujících knihoven regionu
  • školící a poradenské služby v oblasti doplňování, evidence a zpracování knihovního fondu a automatizace zpracování knihovních fondů

Poskytované služby v rámci regionální činnosti

  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy a praktická pomoc při řešení odborných problémů obsluhovaných knihoven
  • tvorba výměnných knihovních fondů, zajištění její cirkulace a distribuce pro obsluhované knihovny
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce v knihovnách obcí