Menu

Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczówě

Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczówě

Projekt „Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczówě “, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001301, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.