Menu

Informační služby

Rešeršní služby

Ceny osvobozeny od DPH

  základní poplatek při zadání rešerše 50 Kč  
  poplatek za 1 vyhledanou informaci (1 nalezený záznam) 5 Kč  
  poplatek za práci s databázemi (za každých 30 min) 30 Kč  
  poplatek za vyhledávání v síti Internet (za každých 30 min) 25 Kč