Menu

Registrace uživatelů

Registrační poplatky

 

Ceny osvobozeny od DPH

registrační poplatky na dobu 12 měsíců

  Dospělí nad 16 let 200 Kč  
  Studenti (po předložení studentského průkazu) 150 Kč  
  Děti od 6 do 16 let, důchodci (i plně invalidní), držitelé průkazu TP, ZTP,          ZTP/P 70 Kč  
  Děti do 5 let včetně, důchodci nad 70 let s trvalým pobytem v Karviné zdarma  
  Rodinná registrace 350 Kč  
  Právnické osoby 400 Kč  
  Lázeňští hosté po dobu lázeňského pobytu 35 Kč  
  Prezenční uživatel (registrace pouze k prezenčním výpůjčkám periodik) 20 Kč  
  Ceny včetně základní sazby DPH
  Vystavení karty pro uživatele PC 5 Kč