Menu

Registrace uživatelů

Registrační poplatky

 

Ceny osvobozeny od DPH

registrační poplatky na dobu 12 měsíců

  Dospělí nad 16 let 200 Kč
  Studenti (po předložení studentského průkazu) 150 Kč
  Děti od 6 do 16 let včetně, důchodci (i plně invalidní), držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P 70 Kč
  Důchodci nad 70 let s trvalým pobytem v Karviné zdarma
  Rodinná registrace 350 Kč
  Právnické osoby 400 Kč
  Lázeňští hosté po dobu lázeňského pobytu 35 Kč
  Prezenční uživatel (registrace pouze k prezenčním výpůjčkám periodik) 20 Kč
  Ceny včetně základní sazby DPH
  Vystavení karty pro uživatele PC 5 Kč