Menu

Elektronické informační zdroje

Regionální knihovna Karviná nabízí přístup k bibliografickým, faktografickým a plnotextovým elektronickým informačním zdrojům.

 

Středisko hudby a umění Karviná-Fryštát aktualizuje faktografickou databázi významných rodáků regionu Karvinska.

 

Městské informační centrum Karviná-Fryštát spravuje faktografickou databázi karvinských firem Městský informační systém.

 

Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná – Nové Město aktualizuje bibliografickou databázi “Knihovníci doporučují“ obsahující vícehlediskové (formální a věcné) zpracování beletrie.

 

Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov aktualizuje bibliografickou databázi Rešerše obsahující excerpta časopiseckých a novinových článků z vybraných periodik odebíraných knihovnou.

 

Středisko doplňování a zpracování knihovního fondu Karviná-Mizerov aktualizuje databázi Elektronického biografického slovníku Těšínského Slezska.

 

Mediální databáze ANOPRESS IT – elektronický archiv obsahuje články a zprávy z deníků, týdeníků a ostatních periodik od r. 1996. Dále jsou zde přepisy rozhlasových a televizních pořadů, obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů. Databáze je denně aktualizována.