Menu

Čtečky

Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace nabízí registrovaným uživatelům službu půjčování čtečky elektronických knih. Tato elektronická čtečka nabízí čtenářům stovky knih v pohodlí domova.Čtečky elektronických knih je možné vypůjčit na Oddělení pro dospělé – Beletrie (pobočka Karviná-Mizerov)

 

Pravidla půjčování elektronické čtečky:

 • Čtečky si mohou prezenčně i absenčně vypůjčit registrovaní uživatelé knihovny starší 18 let s platnou registrací nejméně rok a vyrovnanými závazky vůči RKK.
 • Absenční výpůjčka je umožněna na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou
  a uživatelem, který je povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem.
 • Při výpůjčce skládá uživatel vratnou kauci (jistinu) ve výši 1 000 Kč. Převzetí potvrdí RKK uživateli vystavením pokladní stvrzenky, na které se také stvrdí vrácení kauce při vrácení čtečky.
 • Výpůjční lhůta činí 14 dní bez možnosti prodloužení.
 • Uživatel je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu, v případě prodlení je povinen uhradit pokutu za prodlení dle platného Ceníku RKK. Současně je možno mít vypůjčenu pouze 1 čtečku. Uživatel je povinen dbát na to, aby na čtečce nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či zcizení. Pokud uživatel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů. Pokud uživatel poškodí čtečku tak,
  že nemůže dále sloužit svému účelu nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu včetně ceny příslušenství. V těchto případech bude jistina započtena vůči vzniklé škodě.
 • Čtečka je půjčována s elektronickými knihami, které jsou dle autorského zákona volnými díly. Za neoprávněné užití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.
 • Čtečka se vrací nabitá a s vymazanými poznámkami. Není-li tomu tak, musí čtenář počkat, až ji pověřený pracovník nabije a zkontroluje její funkčnost.
 • Uživatel je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu, je zakázáno měnit její nastavení. Uživatel není oprávněn čtečku půjčovat třetím osobám.